Att byta fönster i Stockholmsregionen

Fönsterbyten kan man göra av olika skäl. Det kan handla om allt från renoveringsarbeten till att få en bättre isolering. När det kommer till fönsterbyte Stockholm finns det en del saker man måste ta hänsyn till. Om man till exempel vill byta ut materialet i fönstret, eller ändra ett sidohängt fönster till ett vippfönster, behöver man söka ett bygglov. Detta eftersom fönsterbyten räknas som att man gör ändringar i byggnadens fasad.

Dessutom kan detaljplaner och områdesbestämmelser innehålla särskilda regler för vad man får göra för ändringar i till exempel kulturhistoriskt intressanta miljöer. Om man är osäker finns alla regler att tillgå hos Stockholms stad.

När man bestämt sig för ett fönsterbyte finns det några saker att tänka på förutom kanske själva energibesparingen och hur mycket fönsterbytet får kosta. Materialet ska också passa byggnadens karaktär. Energimärkta fönster tillverkas i huvudsak i trä, aluminium eller plast, det vill säga PVC. Dåligt isolerade fönster släpper ut en tredjedel av den värme som används till uppvärmningen av ett hus.

Ju lägre ett fönsters u-värde är desto bättre är fönstrets isolering. För att få klassas som ett energifönster ska det ha ett u-värde på 1,2 eller lägre. För att hamna i energiklass A, måste u-värdet vara 0,9 eller lägre.

Ett annat värde som kan vara bra att känna till är transmittansvärdet, det vill säga hur bra ett fönster släpper igenom värme och ljus utifrån. För att vara energieffektivt rekommenderas ett insläpp av minst 63 procent av dagsljuset och minst 52 procent av solenergin. Träfönster är fortfarande allra vanligast och då i furu. Träfönster är billiga och miljövänliga, men kräver underhåll i form av målning och översyn eftersom trä påverkas av väder och vind. Vill man ha fönster som kräver mindre underhåll är det plast eller aluminium som gäller och det finns ett stort urval av modeller och kvaliteter att tillgå. Aluminiumfönster används fortfarande mest i offentliga miljöer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *