Hur går en stamspolning i Stockholm till?

En stam- eller rörspolning är något som både hus och lägenheter kan ha nytta av. Spolningen går till som så att man med hjälp av riktigt hårt vatten spolar rent i rören på fastigheten. Orsaken till att man gör detta är för att säkerställa att rören håller sig rena och fräscha, men även för att förlänga livslängden och förhindra att stopp uppstår. Ett stopp i ett hus eller en fastighet kan orsaka stora problem för de boende. Vill det sig riktigt illa kan ett stopp i rören leda till läckage, vilket i sin tur leder till besvärliga (och kostsamma) vattenskador. Genom att med jämna mellanrum spola rent i stammarna kan man förhindra att detta händer och på så sätt få en förebyggande åtgärd.

Hur går det till?

Om man inte har någon större kunskap kan det vara svårt att veta hur en stamspolning Stockholm eller andra delar av Sverige går till. Enkelt förklarat kan man säga att man börjar med att spola rent i rören som finns i källaren. Rören leder hela vägen ut till huvudledningen som finns under våra gator. Det är inte ovanligt att man kan få behöva utföra spolningen vid flera tillfällen eller helt enkelt behöva gå tillbaka och spola flera gånger vid samma tillfälle. Avlagringar och smuts kan sitta fast mycket hårt och i vissa fall krävs det även en mekanisk rensning. Vid en mekanisk rensning använder man sig av fräsning, renskedjor och skärhuvuden. Ett större projekt helt enkelt.

Efter att man har säkerställt att rören är rena går man vidare till de lägenheter som finns i fastigheten. Det är även nu som tvättstuga eller andra eventuella utrymmen får sina stammar spolade. Rören som går till lägenheterna går inte att nå från t.x. trapphus, så om fastighetsägaren bestämmer sig för en stamspolning behöver hantverkaren få tillgång till bostaden. Det vanligaste är att man börjar längst ner i fastigheten och jobbar sig uppåt. På så sätt får man bort de värsta avlagringarna först.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *